Joan Bolo jouv’ en ũa pousada

Como Deus é comprida Trîidade

Unisonancia: singular

Isometrismo: isométrico

Isoestrofismo: isoestrófico

Asonancia: consonante

Esquema métrico: 7x10

Esquema rimático: abbacca

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 7x10; esquema rimático: abbacca

Joan Bolo jouv’ en ũa pousada,

ben des ogano que da era passou,

con medo do meirinho que lh’achou

ũa mua que tragia negada,

pero diz el que se lhi for mester,

que provará ante qual juiz quer,

que a trouxe sempre des que foi nada.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 7x10; esquema rimático: abbacca

Esta mũa pod’el provar por sua,

que a non pod’ome d’ele levar

pelo dereito se a non forçar,

ca moran ben cento n’aquela rua,

perque el poderá provar mui ben,

que aquela mua que ora ten,

que a teve sempre mentre foi mua.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 7x10; esquema rimático: abbacca

Nõna perderá se ouver bon vogado,

pois el pode per enquisas põer

como lh’a viron criar e trager

en cas sa madr’u foi el criado,

e provará per maestre Reinel

que lha guardou ben dez meses d’aquel

cerro, ou ben doze, que trag’inchado.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 7x10; esquema rimático: abbacca

Joan Bolo jouv’ en ũa pousada,

ben des ogano que da era passou,

con medo do meirinho que lh’achou

ũa mua que tragia negada,

pero diz el que se lhi for mester,

que provará ante qual juiz quer,

que a trouxe sempre des que foi nada.

Unisonancia: singular

Isometrismo: isométrico

Isoestrofismo: isoestrófico

Asonancia: consonante

Esquema métrico: 8x10

Esquema rimático: abbaccda

Esta quarta é da Trîidade de Santa Maria.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: abbaccda

Como Deus é comprida Trîidade

sen enader nen minguar de ssi nada,

éste, cousa çerta e mui provada,

tres pessoas e ûa Deidade.

Segund' esto quero mostrar razon

per que sábian quantos no mundo son

de como foi virgen Santa Maria

en tres guisas dûa virgîidade.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: abbaccda

Ca ela foi virgen na voontade

e ena carn' ante que fosse dada

a Joseph, con que foi esposada,

e foi virgen tẽendo castidade,

e ar foi-o en aquela sazon

que foi prenn'e pariu fillo baron,

e ficou virgen como xe soya;

e assi foron tres en unidade.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: abbaccda

E porend', amigos, mentes parade

e veredes obra muit'ordin[n]ada

de como Deus buscou carne sagrada

en que nos mostrasse humanidade

comprida de todo ben, e d'al non,

con que podesse poys soffrer paxon

e morrer, e viver a terçer dia

e destruir o dem'e sa maldade.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: abbaccda

E macar é Sennor, quis igualdade

con sa Madre, a benaventurada;

ca seendo sa filla e criada,

non catou grandeza nen quantidade

de ssi a ela, mais fillou fayçon

d' ome na carne dela, e enton

foi fillo da que el criad'avia,

e da filla fez madr', est'é verdade.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: abbaccda

E tant'ouv'ela en si omildade

que dos çeos, u era sa morada,

o fez deçer na sa santivigada

carne comprida de toda bondade,

en que el pose tan gran bẽeçion

e deu sa graça e dema[i]s tal don,

que quantos o dem'enfermar fazia

reçebes[s]en per ela sãidade.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: abbaccda

Por én lle roguemos por piadade

que rog'a Deus, de que ficou prennada

quando foi do angeo saudada,

que nos guarde de toda tempestade

que nos non nuza, e ar d'ocajon

e do demo chẽo de traïçion,

que nos non enarte con arlotia

que nos enarta, e con falsidade.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: abbaccda

Como Deus é comprida Trîidade

sen enader nen minguar de ssi nada,

éste, cousa çerta e mui provada,

tres pessoas e ûa Deidade.

Segund' esto quero mostrar razon

per que sábian quantos no mundo son

de como foi virgen Santa Maria

en tres guisas dûa virgîidade.

Joan Bolo jouv’ en ũa pousada

Melodía: Cantiga de Santa María 414, Como Deus é comprida Trîidade

Autor
Don Denis
Editor/a del texto
Gimena del Rio
Editor/a del contrafactum
Germán Rossi y Eleonora Wachsmann
Repositorio
Cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa
Identificador
DH1554
Localización manuscrito
321r
Tipo
maestría
Autor
Alfonso X
Editor/a del texto
Gimena del Rio
Editor/a del contrafactum
Germán Rossi y Eleonora Wachsmann
Repositorio
Códice delos músicos (Festas de Santa María)
Identificador
CSM414
Localización manuscrito
5v-6r
Tipo
maestría

Proyecto mantenido por hdcaicyt
Bajo Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


Licencia Creative Commons