Quant’á, senhor, que m’eu de vós parti

Ca a Sennor que o atan ben dá

Unisonancia: singular

Isometrismo: isométrico

Isoestrofismo: isoestrófico

Asonancia: consonante

Esquema métrico: 6x10

Esquema rimático: abbaCC

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

Quant’á, senhor, que m’eu de vós parti,

atan muit’á que nunca vi prazer

nen pesar, e querovos eu dizer,

como prazer nen pesar nen er vi,

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

perdi o sén e non poss’estremar

o ben do mal, nen prazer do pesar.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

E des que m’eu, senhor, per boa fe,

de vós parti, creed’agora ben

que non vi prazer nen pesar de ren,

e aquesto direivos por qu’é,

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

perdi o sén e non poss’estremar

o ben do mal, nen prazer do pesar.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

Ca, mia senhor, ben des aquela vez

que m’eu de vós parti, no coraçon

nunca ar ouv’eu pesar des enton

nen prazer, e direivos que mi o fez,

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

perdi o sén e non poss’estremar

o ben do mal, nen prazer do pesar.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

Quant’á, senhor, que m’eu de vós parti,

atan muit’á que nunca vi prazer

nen pesar, e querovos eu dizer,

como prazer nen pesar nen er vi,

Unisonancia: singular

Isometrismo: isométrico

Isoestrofismo: isoestrófico

Asonancia: consonante

Esquema métrico: 6x10

Esquema rimático: abbaCC

Como Santa Maria de Tudia prendeu os ladrões que lle furtaron as colmẽas.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

Ca a Sennor que o atan ben dá

non á ome razon de lle furtar

nen de roubar-ll'o seu nen llo fillar,

ca servindo-a ben ave-lo-á.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

E daquesta razon vos contarei

un gran miragre que fez hûa vez

en Tudia esta Sennor de prez,

e daqueles que foron y o sei.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

A aqueste logar con devoçon

vẽen y as gentes e son romeus

por servir a nobre Madre de Deus,

e dan y todos mui grand'ofreçon.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

Onde foi que un ome mui fiel

desta Sennor foi aly offrecer

sas colmẽas, de que podess'aver

a eigreja muita cera e mel.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

E quen a verdade saber quiser,

saberá que as poseron aly

derredor da eigreja, e, com'oí,

guardava-as hûa pobre moller.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

E ladrões hûa noit'ant'a luz

furtáronas todas e foron-s'en,

assi que non envergonnaron ren

a ela neno que morreu na cruz.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

Outro dia, pois viron este mal,

os do logar fillaron-s'a carpir,

e log'a Santa Maria pedir

foron vingança deste feito tal.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

E log'un cavaleir'aly chegou

que de toda a terra a redor

era jostiça, e pois sabedor

foi deste feito, busca-los mandou.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s' atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

E el meesmo non foi y de dur

en pos eles, buscando-os assaz,

ata que os viu jazer como jaz

o cõello ascondud'ou o mur.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

E as colmẽas tîian atras

deitadas, e non podian de pran

fogir con elas; enton manaman

os prendeu, que non atendeu a cras.

Tipo de estrofa: estribillo; esquema métrico: 2x10; esquema rimático: CC

A Santa Maria muito ll'é greu

de quen s'atreve de furta-lo seu.

Tipo de estrofa: estrofa; esquema métrico: 4x10; esquema rimático: abba

Ca a Sennor que o atan ben dá

non á ome razon de lle furtar

nen de roubar-ll'o seu nen llo fillar,

ca servindo-a ben ave-lo-á.

Quant’á, senhor, que m’eu de vós parti

Melodía: Cantiga de Santa María 326, Ca a Sennor que o atan ben dá

Autor
Don Denis
Editor/a del texto
Gimena del Rio
Editor/a del contrafactum
Germán Rossi y Eleonora Wachsmann
Repositorio
Cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa/Cancionero de la Biblioteca Vaticana
Identificador
DH516
Localización manuscrito
114v/11r
Tipo
refrán
Autor
Alfonso X
Editor/a del texto
Gimena del Rio
Editor/a del contrafactum
Germán Rossi y Eleonora Wachsmann
Repositorio
Códice de Florencia/Códice de los músicos
Identificador
CSM326
Localización manuscrito
291v-292r
Tipo
refrán

Proyecto mantenido por hdcaicyt
Bajo Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


Licencia Creative Commons