Garcia amigo, ninguno te espante

Esta pregunta fizo e ordenó Alfonso Álvarez de Villasandino contra Garcia Ferrandes de Gerena quando se tornó moro

Unisonancia: singular

Isometrismo: isométrico

Isoestrofismo: isoestrófico

Asonancia: consonante

Esquema métrico: 8x10

Esquema rimático: ABBAACCA

Se trata de una pieza de arte mayor. Incompleta. Falta la finida y el folio siguiente completo.

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Garcia amigo, ninguno te espante

pero que te diga que muito perdiste

desque en Mahomad tu creencia posiste ,

segunt que dize o vello almirante

que o que ganaste direi de talante;

ganaste nome de alcaide de vento,

ganaste inferno e ´scuro tormento

ganaste más que tragías ante.

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Desque a Iesu, nosso salvador,

tu renegaste por ben adorar,

o falso profeta linage de agar,

que dizen Mafomad, vil enbaidor,

de quanto ganaste so ben sabidor;

ganaste mas barbas que trager solías ,

ganaste maridos que acá non avías

ga[n]aste privança do demo mayor.

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Con tales trocos como has trocado

muy ben podes chamar te traidor

pois non oviste de Cristus pavor

nin de as gentes vergonça coitado

(...)

canto hi ganaste proveza e ma aventura

ganaste luxuria amarga tristura

ganaste por sienpre de ser lastimado .

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Ja non te podes chamar perdidoso

pois tantas cossas com’ estas ga[n]aste

cando a ley muy santa trocaste

por maa seíta do falso engañosso;

de canto ganastesei ledo e gozoso,

ganaste lazeria de noite e de día,

ganaste la ira de ssanta María,

ganaste vileza e canbio astroso.

Autor
Alfonso Álvarez de Villasandino
Editor/a
Gimena del Rio
Repositorio
Biblioteca Nacional de Francia
Identificador
PN1-107
Localización manuscrito
36v
Tipo
pregunta

Proyecto mantenido por hdcaicyt
Bajo Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


Licencia Creative Commons