Señor Alfonso Álvarez, que Deus vos mantenga

Amigo señor, franqueza desdeña

Esta pregunta fizo e ordenó el dicho Bachiller e Maestro en Artes contra el dicho Alfonso Álvarez de Villasandino

Esta respuesta fizo e ordenó el dicho Alfonso Álvarez de Villasandinocontra el dicho Bachiller e Maestro en Artes

Unisonancia: singular

Isometrismo: isométrico

Isoestrofismo: heteroestrófico

Asonancia: consonante

Esquema métrico: 8x10

Esquema rimático: ABBAACCA

Se trata de una pieza de arte mayor

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Señor Alfonso Álvarez, que Deus vos mantenga

en onra e en ben e en alto estado

a esta pregunta me dad recabdo

e seja apresa que non se deteña

e si podedes logo en punto veña

que muito cobdiço este feito

e si mo deziedes fazer vos he pleito

que moira o viva so la vosa seña.

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Dezid me señor u se foi franqueza

que ja non paresce nos re[i]nos de España

e grant tempo há que aquesta conpaña

que hi fizo vive en muy gran pobreza

esto me dizede sin otra pereza

a voso entender si tornara en cedo,

e dizede mo certo que non aja medo

que muy muyto dubdo aquesta crueza.

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Que vejo e vi fazer a coitados

fidalgos mesquinos que tan solamente

non deron nin dan por eles niente

desque separei dos re[i]nos nonbrados

aquella franqueza por nosos pecados

e nunca jamás aquí quis to[r]nar

mellor fuer´a Deus de todos matar

que non ser nos dela asi arredrados.

Tipo de estrofa: finida; esquema métrico: 3x10; esquema rimático: AAB

E poys os señores ja nada non dan,

fidalgos cabtivos ora que farán

os pobres e boos son deseredados.

Unisonancia: singular

Isometrismo: isométrico

Isoestrofismo: heteroestrófico

Asonancia: consonante

Esquema métrico: 8x10

Esquema rimático: ABBAACCA

Se trata de una pieza de arte mayor

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Amigo señor, franqueza desdeña

a gente avarenta e geno turbado,

por ende se foi morar malpando

trezentas jornadas alende Cerdeña,

e non tornará por cosa que aveña

en estas partidas pos un muy grant treito

e si o fizere fará grant dereito

pois he preçada por una cermeña.

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

E aun mas vos digo que finca escaseza

en estas partidas con honra tamaña

que todos lle fazen muy grant festa estraña

así aborrecen a toda gentileza

pois como atendedes que veña nobreza

morar entre gente do hay tal degredo

que tantos señalo con este meu dedo

son muy avarentos con toda vileza.

Tipo de estrofa: octava; esquema métrico: 8x10; esquema rimático: ABBAACCA

Gra[n]des señores, legos e perlados

ben vos mostrarán logo de presente

en todos sus gestos e seu continente

que aman franqueza segunt los pasados

mais desque ajades a estos provados

veredes que curan de se apartar

e con avariça reír, profazar

de lindos fidalgos que viven lazrados.

Tipo de estrofa: finida; esquema métrico: 3x10; esquema rimático: AAB

Desi han tomado agora un refrán

viciosos e ricos por qué buscarán

bollicios nin guerras por ser enlocados.

Autor
Bachiller en Artes de Salamanca
Editor/a
Gimena del Rio
Repositorio
Biblioteca Nacional de Francia
Identificador
PN1-94
Localización manuscrito
32v-33r
Tipo
pregunta
Autor
Alfonso Álvarez de Villasandino
Editor/a
Gimena del Rio
Repositorio
Biblioteca Nacional de Francia
Identificador
PN1-95
Localización manuscrito
33r
Tipo
respuesta

Proyecto mantenido por hdcaicyt
Bajo Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


Licencia Creative Commons