De saber tan sabedor é. Concierto dedicado al Profesor Doctor Leonardo Funes

Por las cortes de los reyes Alfonso X de Castilla y Don Denis de Portugal pasaron juglares y trovadores de toda la Romania que con su arte y sabiduría entretuvieron a damas, monarcas y cortesanos. Las clases de Literatura Española Medieval también fueron durante estos más de veinte años la corte rioplatense para los ministriles locales del grupo Labor Intus. Cantigas de amor, amigo y escarnio gallego-portuguesas, cantigas marianas, canços d’oc y oil sonaron, se danzaron y se interpretaron en aulas colmadas de estudiantes.

Este concierto está dedicado al profesor Leonardo Funes, quien, con gran sabiduría, enseñó lírica medieval románica sin olvidar que esos poemas que, en muchos casos, habían perdido su notación melódica a causa de los procesos de copia y traslado, y que llegaban a sus clases como textos vacíos de música y performance, habían sido antes verdaderos espectáculos cortesanos. Las y los trovadores, segreles, juglares, danzarines, y músicos y componedores de Labor Intus y Reis Trobadors hoy le agradecen esas fiestas de música, danza y representación, y lo celebran con este concierto porque él “de saber tan sabedor é” (Cantiga de Santa María 168).

Sábado 01 de julio de 2023.
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Púan 480 CABA, aula 324, 14hs.

Share "De saber tan sabedor é. Concierto dedicado al Profesor Doctor Leonardo Funes"

Share on: FacebookTwitter

Integrantes de Labor Intus, Ensamble de Música Medieval

Helena Cánepa
(voz y percusión)
Aldana Calabrese
(voz y flauta traversa)
María Kozlova
(voz y percusión)
Fernando Gabriel Gömöry
(voz, flauta pico y percusión)
Sofía Cabanchik
(flautas de pico y flauta de tres orificios)
Camila Nolasco Siboldi
(chirimía)
Eleonora Wachsmann
(arpa gótica, guitern y fídula)

Director: Germán Pablo Rossi
(zanfona, cítola y organetto)

Invitados (antiguos integrantes): Matías Albornoz (canto, percusión y organetto) y Ana Clara Cejas (flauta de pico y flauta traversa medieval)

Investigación musicológica:
Germán Pablo Rossi

Edición de textos y asesoramiento fonético gallegoportugués:
Gimena del Rio Riande / Santiago Di Salvo

Investigación musicológica:
Germán Pablo Rossi

Share "Integrantes de Labor Intus, Ensamble de Música Medieval"

Share on: FacebookTwitter

Proençaes soen mui ben trobar

Proençaes soen mui ben trobar,
e dizen eles que é con amor,
mais os que troban no tempo da frol
e non en outro, sei eu ben que non
an tan gran coita no seu coraçon
qual m’ eu por mia senhor vejo levar.


Pero que troban e saben loar
sas senhores o máis e o melhor
que eles poden, sõo sabedor
que os que troban quand’ a frol sazon
á e non ante, se Deus mi perdon,
non an tal coita qual eu ei sen par.


Ca os que troban e que s’ alegrar
van eno tempo que ten a color
a frol consigu’, e tanto, que se for
aquel tempo logu’ en trobar, razon
non an nen viven [en] qual perdiçon
og’ eu vivo, que pois m’ á de matar.


Autor: Don Denis.
Cantiga de amor.
Cantiga de meestria, coblas unissonans
Contrafactum de “Can l'erba fresch” de Bernart de Ventadorn.
Texto crítico: del Rio Riande.
Contrafacta: del Rio Riande-Rossi-Wachsmann
Voz y cítola

Share "Proençaes soen mui ben trobar"

Share on: FacebookTwitter

Mesura seria senhor

Mesura seria, senhor,
de vos amercear de mí,
que vos en grave dia vi,
e en mui grave voss’ amor,
tan grave que non ei poder
d’ aquesta coita máis sofrer
de que muit’ á fui sofredor.

Pero sabe Nostro Senhor
que nunca vol’ eu mereci,
mais sabe ben que vos servi,
des que vos vi sempr’ o melhor
que nunca [eu] pudi fazer,
por én queredevos doer
de min, coitado pecador.

Mais Deus, que de tod’ é senhor,
me queira põer consselh’ i,
ca se meu feito vai assi,
e m’ el non for ajudador
contra vós que el fez valer
máis de quantas fezo nacer,
moir’ eu, mais non merecedor.

Pero se eu ei de morrer
sen volo nunca merecer,
non vos vej’ i prez nen loor.

Autor: Don Denis.
Cantiga de Amor.
Cantiga de meestria, coblas unissonans.
Contrafactum de Pos vesem que l’ iverns s’ irais de Peire Vidal.
Texto crítico: del Rio Riande.
Contrafactum: Rossi-Wachsmann.
Voz y rabel.

Share "Mesura seria senhor"

Share on: FacebookTwitter

Amig’ e fals' e desleal

Amig'e fals'e desleal,
que prol á de vós trabalhar
de na mia mercee cobrar?
ca tanto o trouxestes mal,

que non ei de vós ben fazer,
pero m’ eu quisesse poder.

Vós trouxestes o preit'assi,
come quen non é sabedor
de ben nen de prez nen d'amor,
e por én creede per min,

que non ei de vós ben fazer,
pero m’ eu quisesse poder.

Caestes en tal cajon
que sol conselho non vos sei,
ca ja vos eu desemparei
en guisa, se Deus mi perdon

que non ei de vós ben fazer,
pero m'eu quisesse poder.

Autor: Don Denis.
Cantiga de Amigo.
Cantiga de refrán. Contrafactum de la CSM 230 de Alfonso X
Texto crítico: del Rio Riande.
Contrafactum: del Rio Riande-Rossi-Wachsmann
Voz y rabel

Share "Amig’ e fals' e desleal"

Share on: FacebookTwitter

Amigo, pois vos non vi

Amigo, pois vos non vi,
nunca folguei nen dormi,
mais ora ja des aqui

que vos vejo, folgarei
e veerei prazer de mí,
pois vejo quanto ben ei.

Pois vos non pudi veer
jamais non ouvi lezer,
e u vos Deus non quis trager,

que vos vejo, folgarei
e veerei de min prazer,
pois vejo quanto ben ei.

Des que vos non vi, de ren
non vi prazer e o sén
perdi, mais pois que mi aven,

que vos vejo folgarei,
e veerei todo meu ben,
pois vejo quanto ben ei.

De vos veer a min praz
tanto que muito é assaz,
mais u m’este ben Deus faz,

que vos vejo, folgarei
e averei gran solaz,
pois vejo quanto ben ei.

Autor: Don Denis.
Cantiga de Amigo.
Cantiga de refrán intercalar. Contrafactum de la CSM 179 de Alfonso X.
Texto crítico: del Rio Riande.
Contrafacta: del Rio Riande-Rossi-Wachsmann
Voz y cítola

Share "Amigo, pois vos non vi"

Share on: FacebookTwitter

Danza instrumental

Danza instrumental generada en base a la cantiga de amor “Pois que vos Deus, amigo, quer guisar” (T 1, 1r a; B 524,V 107) de Don Denis.
Pergamino Sharrer, por E. Wachsmann.
Flauta de tres orifícios, chirimía, cítola y percusión.

Share "Danza instrumental"

Share on: FacebookTwitter

Miragres fremosos

Esta é como Santa Maria fez cobrar seu pé ao ome que o tallara
con coita de door.

Miragres fremosos
faz por nos Santa Maria,
e maravillosos.

Fremosos miragres faz que en Deus creamos,
e maravillosos, por que o mais temamos;
porend' un daquestes é ben que vos digamos,
dos máis piadosos.

Miragres fremosos...

Est' avẽo na terra que chaman Berria,
dun ome coytado a que o pe ardia,
e na ssa eigreja ant' o altar jazia
ent' outros coitosos.

Miragres fremosos...

Aquel mal do fogo atanto o coitava,
que con coita dele o pé tallar mandava;
e depois eno conto dos çopos ficava,
desses mais astrosos,

Miragres fremosos...

Pero con tod' esto sempr' ele confiando
en Santa Maria e mercee chamando
que dos seus miragres en el fosse mostrando
non dos vagarosos,

Miragres fremosos...

E dizendo: "Ai, Virgen, tu que es escudo
sempre dos coitados, queras que acorrudo
seja per ti; se non, serei oi mais tẽudo
por dos mais nojosos."

Miragres fremosos...

Logo a Santa Virgen a el en dormindo
per aquel pe a mão yndo e vîindo
trouxe muitas vezes, e de carne conprindo
con dedos nerviosos.

Miragres fremosos...

E quando s' espertou, sentiusse mui ben são,
e catou o pe; e pois foi del ben certão,
non semellou log', andando per esse chão,
dos mais preguiçosos.

Miragres fremosos...

Quantos aquest' oíron, lóg' alí vẽéron
e aa Virgen santa graças ende deron,
e os seus miragres ontr' os outros teveron
por mais groriosos.

Miragres fremosos...

Autor: Alfonso X.
Cantiga de Santa María 37, Escorial j.b.ii
Presentación crítica: del Rio Riande Voces, arpa gótica, cítola, chirimía, flauta de tres orificios, flauta traversa medieval y percusión

Share "Miragres fremosos"

Share on: FacebookTwitter

Nostro Senhor ajades bon grado

Nostro Senhor, ajades bon grado
por quanto m’ oge mia senhor falou,
e tod’ esto foi porque se cuidou
que andava doutra namorado,

ca sei eu ben que mi non falara
se de qual ben lh’ eu quero cuidara.

Porque mi falou og’ este dia,
ajades bon grado, Nostro Senhor,
e tod’ esto foi porque mia senhor
cuidou que eu por outra morria,

ca sei eu ben que mi non falara,
se de qual ben lh’ eu quero cuidara.

Porque m’ oge falou, aja Deus
bon grado, mais desto non fora ren,
senon porque mia senhor cuidou ben
que doutra eran os desejos meus,

ca sei eu ben que mi non falara,
se de qual ben lh’ eu quero cuidara.

Ca tal é que ante se matara
ca mi falar, se o sol cuidara.

Autor: Don Denis.
Cantiga de Amor.
Cantiga de refrán, cobras singulars.
Contrafactum de la CSM 423 de Alfonso X.
Texto crítico del Rio Riande.
Contrafactum: del Rio Riande- Rossi-Wachsmann.
Voces, arpa gótica, cítola, flauta de pico, chirimía, percusión

Share "Nostro Senhor ajades bon grado"

Share on: FacebookTwitter

Danza instrumental

(Anónimo)
Danza instrumental. London British Library, Harley 978.
Zanfona, chirimía, flauta de pico y percusión.

Share "Danza instrumental"

Share on: FacebookTwitter

Joan Rodriguez foi osmar a Balteira

Joan Rodríguiz foi osmar a Balteira
sa midida, per que colha sa madeira;
e diss' e[l]: -Se ben queredes fazer,
de tal midid' a devedes a colher,
[assi] e non meior, per nulha maneira.

E disse: -Esta é a madeira certeira,
e, de máis, non a dei eu a vós sinlheira;
e, pois que s' en compasso á de meter,
atan longa deve toda [de] seer,
[que vaa] per antr' as pernas da 'scaleira.

A Maior Moniz dei já outra tamanha,
e foia ela colher logo sen sanha;
e Mari' Aires fezeo logo outro tal,
a Alvela, que andou en Portugal;
e já i a colheron na montanha.

E diss': -Esta é a midida d' Espanha,
ca non de Lombardia nen d' Alamanha;
e, por que é grossa, non vos seja mal,
ca delgada pera gata ren non val;
e desto mui mais sei eu cab' ou danha.

Cantiga de Escarnio.
Cantiga de mestría, cobras dobras
Reconstrucción Cantiga de Santa María 267 de Alfonso X el sabio.
Texto crítico del Rio Riande.
Reconstrucción: Rossi-Wachsmann.
Voz, arpa gótica, flauta de pico, chirimía y percusión

Share "Joan Rodriguez foi osmar a Balteira"

Share on: FacebookTwitter

Miraglos muchos fazes Virgen (Libro de Buen Amor)

Miraglos muchos fazes Virgen siempre pura,
agoardando los coitados de dolor é de tristura,
el que loa tu figura, no lo dexes olvidado,
non catando su pecado, sálvaslo de amargura.

Ayudas al inocente, con amor muy verdadero,
al que es tu servidor, bien lo libras de ligero,
non le es falleçedero tu acorro sin dudança,
guárdalo de mal audança el tu bien grande llenero.

Reina, Virgen, mi esfuerço, yo sé puesto en tal espanto,
por lo qual a ti bendigo, que me guardes de quebranto,
pues a ti, Señora, canto, tú me guarda de lisión,
de muerte é de ocasión por tu fijo Jesú santo.

Yo só mucho agraviado en esta cidad seyendo,
tu acorro et guarda fuerte a mí libre defendiendo,
pues a ti me encomiendo, non me seas desdeñosa,
tu bondad maravillosa loaré siempre sirviendo.

A ti me encomiendo, Virgen Santa María,
la mi coita tú la parte, tú me salva e me guía,
é me guarda todavía, piadosa Virgen Santa,
por la tu merced que es tanta, que dezir non la podría.

Autor: Juan Ruíz
Cantiga mariana.
Contrafactum de la CSM 420 de Alfonso X.
Presentación crítica: del Rio Riande
Contrafactum: Germán Rossi
Voz, arpa gótica y organetto.

Share "Miraglos muchos fazes Virgen (Libro de Buen Amor)"

Share on: FacebookTwitter

Sénher,...vus vein quer[er]

-Sénher,.. vus vein quer[er]
un don que m' donetz, si vos plai:
que vul[h] vostr' almiral seer
en cela vostra mar de lai;
e si o faitz, en bona fe
c' a totas las na[u]s que la son
eu les farai tal vent de me,
c' or la van totas a ban[don].

-Don Arnaldo, pois tal poder
de vent' avedes, ben vos vai,
e dad' a vós devia seer
aqueste don; mais digu' eu, ai,
por que nunca tal don deu Rei?
Pero non quer' eu galardon;
mais, pois volo já outorguei,
chamenvos "Almiral Sison".

-Lo don vos dei molt merceiar
e l' ondrat nom que m' avetz mes,
e d' aitan vos vul[h] segurar
qu' an[c] será i om tan cortes:
que mia dona, qu' es la melhor
del mond' e la plus avinent,
farai passar a la dolçor
del temps, cum filias alteras cent.

-Don Arnaldo, fostes errar,
por passardes con batarês
vossa senhor a Ultramar,
que non cuid' eu que aja três
no mundo de tan gran valor;
e jurovos, par San Vicent[e],
que non é bon doneador
quen esto fezer a ciente.

Autores: Alfonso X y Arnaut Catalan.
Tensó bilingüe.
Cantiga de mestría, cobras dobras.
Contrafactum Can vei la lauzeta de Bernart de Ventadorn.
Texto crítico: del Rio Riande.
Contrafactum: del Rio Riande-Rossi-Wachsmann.
Voces, arpa gótica, cítola, organetto, flauta traversa medieval, flauta de pico, chirimía y percusión.

Share "Sénher,...vus vein quer[er]"

Share on: FacebookTwitter

La Quinte Estampie Real

(Anónimo)
Estampida.
Paris, Bibliotheque Nationale, MS fr.844
Organetto, cítola, chirimía, flauta de tres orifícios, percusión

Share "La Quinte Estampie Real"

Share on: FacebookTwitter

A Madre do que a bestia

Como ûa moller pobre deu sa ovella a guardar a un ovelleiro, e quando ao trosquiar das ovellas v˜eo a vella demandar a sua e o ovelleiro disse que a comera o lobo, chamou Santa Maria de Rocamador, e a ovella braadou u [l]la tîia o ovelleiro asconduda e disse: "Ei-me acá, ei-m' acá.


A Madre do que a bestia
de Balaam falar fez
ar fez pois ûa ovella
ela falar ûa vez.

Esto fez Santa Maria
por ûa pobre moller
que a de grado servia
come quen ben servir quer;
e porend' ela un dia
valeull' u lle foi mester
e mostrou i seu miragre,
que vos non foi mui rafez.

A Madre do que a bestia
de Balaam falar fez...

Aquesta moller mesquîa
de quanto pud' achegar
conprou ûa ovellîa
e foia dar a guardar
a un pegureir' agîa;
e pois ao trosquiar
foi en demandar a lãa
pola vender por seu prez.

A Madre do que a bestia
de Balaam falar fez...

Mais o pegureir' astroso
a ovella ascondeu
e come cobiiçoso
diss' : "O lobo a comeu."
A vella por mentiroso
o tev' end', e lle creceu
tal coita por ssa ovella
que tornou tal come pez.

A madre do que a bestia
de Balaam falar fez...

E disse: "Ai, groriosa,
a mia ovella me dá,
ca tu end' es poderosa
de o fazer."E dalá
du jazia a astrosa
ovella diss':"Eim' acá."
E assi Santa Maria
aquest' engano desfez.
A Madre do que a bestia
de Balaam falar fez...

E a vella mui festinno
ssa ovella trosquiou,
e meteuss' ao caminno
e quanto más pod' andou,
a costas seu velocinno;
a Rocamador chegou,
dizend': "Esto fez a Virgen
que sempre teve belmez."

A Madre do que a bestia
de Balaam falar fez...

Autor: Alfonso X
Cantiga de Santa María 147, Escorial j.b.ii
Presentación crítica: del Rio Riande
Voces, arpa gótica, cítola, flauta de pico, chirimía y percusión

Share "A Madre do que a bestia"

Share on: FacebookTwitter

Non quer' eu donzela fea

Non quer' eu donzela fea
que ant' a mia porta pea.

Non quer' eu donzela fea
e negra come carvon,
que ant' a mia porta pea
nen faça come sison.

Non quer' eu donzela fea
que ant' a mia porta pea.

Non quer' eu donzela fea
e velosa come can,
que ant' a mia porta pea
nen faça come alermã.

Non quer' eu donzela fea
que ant' a mia porta pea.

Non quer' eu donzela fea
que á brancos os cabelos,
que ant' a mia porta pea
nen faça come camelos.

Non quer' eu donzela fea
que ant' a mia porta pea.

Autor: Alfonso X.
Cantiga de Escarnio.
cant. de refrán intercalar, c. singulars
Contrafactum Cantiga de Santa María 140 de Alfonso X el sabio.
Texto crítico del Rio Riande.
Contrafactum: Rossi-Wachsmann.
Voces, organetto, guitern, chririmia, flauta pico y percusión.

Share "Non quer' eu donzela fea"

Share on: FacebookTwitter

Virgen Santa Maria

Esta é como Santa Maria guardou o monge que o demo
quis espantar por lo fazer perder.

Virgen Santa Maria,
guardanos, se te praz,
da gran sabedoria
que no demo jaz.

Ca ele noit' e dia / punna de nos meter
per que façamos erro, / porque a Deus perder
ajamo-lo teu Fillo, / que quis por nos sofrer
na cruz paxon e morte, / que ouvessemos paz.
Virgen Santa Maria...

E desto, meus amigos, / vos quer' ora contar
un miragre fremoso, / de que fix meu cantar,
como Santa Maria / foi un monge guardar
da tentaçon do demo, / a que do ben despraz.
Virgen Santa Maria...

Este mong' ordîado / era, segund' oí,
muit', e mui ben sa orden / tîia, com' aprendi;
mas o demo arteiro / o contorvou assi
que o fez na adega / beber do vî' assaz.
Virgen Santa Maria...

Pero bebed' estava / muit', o monge quis s' ir
dereit' á eigreja; / mas o dem' a sair
en figura de touro/ o foi, polo ferir
con seus cornos merjudos, / ben como touro faz.
Virgen Santa Maria...

Quand' esto viu o monge / feramen s' espantou
e a Santa Maria / mui de rrijo chamou,
que ll' appareceu log' e / o tour' ameãçou,
dizendo: "Vai ta via, / muit' es de mal solaz."
Virgen Santa Maria...

Pois en figura d' ome / pareceull' outra vez
longu' e magr' e veloso / e negro come pez;
mas acorreulle logo a Virgen de bon prez,
dizendo: "Fuge, mao, / mui peor que rapaz."
Virgen Santa Maria...

Pois entrou na eigreja, / ar pareceull' enton
o demo en figura / de mui bravo leon;
mas a Virgen mui santa / deulle con un baston,
dizendo: "Tolt', astroso, / e logo te desfaz."
Virgen Santa Maria...

Pois que Santa Maria / o seu mong' acorreu,
como vos ei ja dito, / e ll' o medo tolleu
do demo e do vinno, / con que era sandeu,
dissell': "Oi mais te guarda / e non sejas malvaz."
Virgen Santa Maria...

Autor: Alfonso X
Cantiga de Santa María 47, Escorial j.b.ii
Presentación crítica: del Rio Riande
Voces, zanfona, guitern, chirimía, flauta de pico y percusión.

Share "Virgen Santa Maria"

Share on: FacebookTwitter

Sitio construido por el proyecto Reis Trobadors, con licencia C.C.BY.4.0